Tận hưởng nguồn doanh thu ổn

định với tỷ suất lợi nhuận hợp tác lên đến 50% và hoa hồng định kỳ

Chương trình hợp tác

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC MANG LẠI LỢI ÍCH CHO CÔNG TY VỚI BẤT KỲ MÔ HÌNH VÀ QUY MÔ NÀO

Cộng tác viên

Quản lý hành trình khách hàng hoàn chỉnh với Creatio: từ việc tạo khách hàng tiềm năng và doanh thu cho đến việc triển khai, hỗ trợ khách hàng và đổi mới.

Ai có thể trở thành cộng tác viên

 • Các cộng tác viên hệ thống toàn cầu
 • Các cộng tác viên hệ thống khu vực
 • Các cộng tác viên CRM
 • Các công tác viên phần mềm doanh nghiệp

Quyền lợi chính:

 • Tỷ suất lợi nhuận lên đến 50% và hoa hồng định kỳ
 • Hệ thống CRM hướng quy trình số 1
 • Hỗ trợ nâng cao từ nhà cung cấp
 • Quy trình tích hợp toàn diện
 • Các lựa chọn linh hoạt để đạt lợi nhuận cao hơn
 • Biên lợi nhuận của đối tác tăng dần qua các năm

Trở thành đối tác

Tư vấn viên

Xác định cơ hội để giúp nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu đạt được quy trình nghiệp vụ xuất sắc bằng cách tận dụng công nghệ Creatio. Quảng bá và bán các sản phẩm Creatio.

Ai có thể trở thành tư vấn viên

 • Các nhà tư vấn
 • Các đại lý phần mềm
 • Các nhà cung cấp phần mềm khác
 • Các đơn vị marketing
 • Các viện giáo dục / công ty đào tạo

Quyền lợi chính

 • Tỷ suất lợi nhuận hợp tác lên đến 30% và hoa hồng định kỳ
 • Hệ thống CRM hướng quy trình mạnh nhất
 • Rất ít yêu cầu- không cần đầu tư vào các hoạt động marketing, chứng nhận của đội nhóm
 • Hỗ trợ nâng cao từ nhà cung cấp
 • Các lựa chọn linh hoạt để đạt được lợi nhuận cao hơn
 • Lọi nhuận hợp tác có thể tăng lên hàng năm

Trở thành đối tác

PHÁT TRIỂN VIỆC KINH DOANH CỦA BẠN MỘT CÁCH NHANH CHÓNG VỚI NHÀ CUNG CẤP BPM+CRM HÀNG ĐẦU TOÀN CẦU

Trở thành đối tác